, .

.Начало

Карта на сайта

Обратна връзка
БългарскиBulgarian
 
 
Съвременните алармени системи се характеризират с широка гама на технически решения, имащи за цел да охраняват на имуществото. Независимо от вида на решението, всяка професионална алармена система е изградена от елементи, които изпълняват подобни функции. Мозък на всяка алармена система е аларменият контролен панел чиято задача е да получава, интерпретира и реагира на сигнали изпратени от детекторите.

Периферните устройства са друг вид устройства, незаменими при изграждането на професйонална алармена система. Периферните устройства се делят на:

* устройства за детекция ( датчици )
* системи с множество контролери
* устрийства за сигнализиране (сигнализатори)
* устройства за комуникиране (комуникатори)Устройства за детекция
За получаването, началната верификация и изпращането на сигнала до централата отговарят датчиците. В зависимост от типа на детекция тези устройства делим на:

* пасивни датчици на инфрачервени лъчи (PIR)
* комбинирани датчици ( например: PIR+MW, PIR+GB)
* акустични датчици за разбиване на стъкло
* сеизмични (ударни) датчици
* контактни датчици за врати и прозорци
* други датчици, в това число противопожарни и газови
* активни датчици на инфрачервени лъчи (инфрачервени бариери)Пасивните датчици на инфрачервени лъчи, комбинираните датчици и тези за инфрачервени бариери могат да бъдат използвани за външни или вътрешни инсталации.

Алармените централи в режим за работа, получавайки съответен сигнал от датчиците включват алармата, която може да приеме различни форми. За етапа на реализация на алармата орговарят сигналните и комуникационните устройства. И двете групи служат за информиране на определени служби за състоянието на алармената система, при което сигнализаторите изпълняват своята функция локално - непосредствено на охряваната територия, докато комуникаторите отговарят за предаването на инфорамцията до избрани получатели извън охраняваната от системата територята. Комуникаторите освен, че изпращат информация за аларма могат да информират за всички (потвърдени) изменения в състоянието на системата. Когато става дума за комуникатори не без значение е и тяхната допълнителна функция за сплашване на нежелани посетители.
 
 
| За нас | | Софтуер | | Хардуер | | Мрежи | | Security | | Клиенти | | Други услуги | | Контакти |
Copyright ® 2006 www.transsoft-co.com